مجموعه نرم افزاری

سما (مجموعه مدیریت منابع) (3)

سما (مجموعه مدیریت منابع)

HSM, Archive, Convertor

صبا (مجموعه اتوماسیون پخش) (5)

صبا (مجموعه اتوماسیون پخش)

Playout, Playrec, Ingest, Slide TV, Studio

سیما (مجموعه مانیتورینگ) (6)

سیما (مجموعه مانیتورینگ)

Monitoring Server, Viewer, Videowall, Multiview, Mosaic TV, Android app

سینا (مجموعه اتوماسیون خبر) (2)

سینا (مجموعه اتوماسیون خبر)

Newsroom, CG

سارا (مجموعه اتوماسیون رادیو) (4)

سارا (مجموعه اتوماسیون رادیو)

Playout, Logger, Studio, Workflow

ساعت (نرم افزارهای گروه الکترونیک) (4)

ساعت (نرم افزارهای گروه الکترونیک)

MiniTelepompter, SpeakerGuide, Time Monitoring, Time Agent


 .کلیه حقوق مطالب برای شرکت سامانه های عصر تمدن2021 © محفوظ است