+98 21 66591625

(SARA Logger) شاهد سارا

پايداري


در شبکه‌هاي راديويي، برنامه‌هاي زنده جهت پخش مجدد با کيفيت قابل پخش ضبط مي‌شوند و تمام صداي خروجي شبکه جهت ارزيابي محتواي برنامه‌هاي پخش شده با کيفيت شنيداري ضبط شده و آرشيو مي‌شوند تا در صورت نياز به سرعت قابل دسترسي بوده و مورد مراجعه قرار گيرند و از منابع ضبط شده به صورت خودکار پشتيبان تهيه مي‌شود.

دسترسي
در ضبط شاهد سارا علاوه بر پوشش دو هدف ذکر شده يعني ضبط صدا براي پخش مجدد و ضبط صدا براي بررسي محتوا، صداي ضبط‌شده از طريق بستر شبکه‌هاي کامپيوتري جهت نظارت آني و به صورت زنده در اختيار کاربران قرار گرفته و امکان دسترسي به آرشيو ضبط شاهد را طبق سطوح دسترسي در اختيار کاربران قرار مي‌دهد.

انعطاف
اين سيستم علاوه بر امکان ارتباط با سارا، به صورت مستقل نيز قابل استفاده بوده و امکان ضبط همزمان چندين راديو را داشته و قابليت توسعه آن بدون تغيير در سيستم نرم‌افزاري وجود دارد. قابليت ايجاد افزونگي براي اطمينان بيشتر و ايجاد سيستم مستقل از کاربر براي سادگي طبق تنظيمات انجام شده از طريق کارت‌هاي حرفه‌اي با کيفيت قابل پخش کار ضبط را به طور همزمان از چندين کانال انجام مي‌دهد.

ويژگي‌ها:
• پشتيباني از کارت‌هاي حرفه‌اي صدا
• ضبط با کيفيت بالا و با درايورهاي مختلف
• ضبط کانال‌هاي صدا طبق زمان‌بندي انجام شده
• ضبط چندين کانال ورودي به طور همزمان
• ضبط استريو يا مونو طبق تنظيم انجام شده
• امکان بازسازي صداهاي ضبط‌شده در هر بازه زماني
• دسترسي زماني به صدا‌هاي ضبط‌شده طبق تقويم زماني
• مديريت فضاي حافظه به صورت خودکار و دستي
• تهيه پشتيبان از آرشيو ضبط شاهد
• امکان ايجاد افزونگي براي اطمينان از ضبط کانال ورودي

 

دانلود SARA logger               دانلود SARA logger-xp                 کاتالوگ SARA Logger

 


  برودکست، سیگنال صدا، رادیوی اینترنتی، خروجی استریو، استودیو، اتوماسیون رسانه ای، ضبط صدا , ريافت و ضبط صدا با حفظ استانداردهاي برودكست از ورودي‌هاي مختلف , ضبط شاهد، ضبط،
 1332,    سارا

نظر دادن

 
تماس با ما
 
آدرس: تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، کوچه حسینی، پلاک 6 (کد پستی 1457863991)
...........................................................
تلفن(خط4): 66591625 21 98+ 
...........................................................
فکس(خط4): 66591625 21 98+
...........................................................