سبد خرید خالي مي باشد
(Radio Logger) ضبط شاهد سارا

پايداري

 

در شبکه‌هاي راديويي، برنامه‌هاي زنده جهت پخش مجدد با کيفيت قابل پخش ضبط مي‌شوند و تمام صداي خروجي شبکه جهت ارزيابي محتواي برنامه‌هاي پخش شده با کيفيت شنيداري ضبط شده و آرشيو مي‌شوند تا در صورت نياز به سرعت قابل دسترسي بوده و مورد مراجعه قرار گيرند و از منابع ضبط شده به صورت خودکار پشتيبان تهيه مي‌شود.

دسترسي

در ضبط شاهد رادیو (SARA Radio Logger) علاوه بر پوشش دو هدف ذکر شده يعني ضبط صدا براي پخش مجدد و ضبط صدا براي بررسي محتوا، صداي ضبط‌شده از طريق بستر شبکه‌هاي کامپيوتري جهت نظارت آني و به صورت زنده در اختيار کاربران قرار گرفته و امکان دسترسي به آرشيو ضبط شاهد یا لاگر را طبق سطوح دسترسي در اختيار کاربران قرار مي‌دهد.

انعطاف

اين سيستم (SARA Radio Logger) علاوه بر امکان ارتباط با سارا، به صورت مستقل نيز قابل استفاده بوده و امکان ضبط همزمان چندين راديو را داشته و قابليت توسعه آن بدون تغيير در سيستم نرم‌افزاري وجود دارد. قابليت ايجاد افزونگي براي اطمينان بيشتر و ايجاد سيستم مستقل از کاربر براي سادگي طبق تنظيمات انجام شده از طريق کارت‌هاي حرفه‌اي با کيفيت قابل پخش کار ضبط را به طور همزمان از چندين کانال انجام مي‌دهد.

ويژگي‌ها:

• پشتيباني از کارت‌‌هاي حرفه‌اي صدا

• ضبط با کيفيت بالا و با درايورهاي مختلف

• ضبط کانال‌هاي صدا طبق زمان‌بندي انجام شده

• ضبط چندين کانال ورودي به طور همزمان

• ضبط استريو يا مونو طبق تنظيم انجام شده

• امکان بازسازي صداهاي ضبط‌شده در هر بازه زماني

• دسترسي زماني به صدا‌هاي ضبط‌شده طبق تقويم زماني

• مديريت فضاي حافظه به صورت خودکار و دستي

• تهيه پشتيبان از آرشيو ضبط شاهد (Logger)

• امکان ايجاد افزونگي براي اطمينان از ضبط کانال ورودي

 

فايل‌ها:
تاريخ-32یکشنبه, 25 مهر 1400 00:26
حجم فايل-32 2.49 MB
دانلود-32 15

تاريخ-33یکشنبه, 25 مهر 1400 00:36
حجم فايل-33 9.2 MB
دانلود-33 125

کاتالوگ شاهد سارا

تاريخ-62پنج شنبه, 29 مهر 1400 14:13
حجم فايل-62 1.43 MB
دانلود-62 18


منتشرشده در سارا

 

 

 

 .کلیه حقوق مطالب برای شرکت سامانه های عصر تمدن2024 © محفوظ است