+98 21 66591625

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه ها

لوح تقدیر معاونت توسعه و فناوری رسانه در سال 1395
لوح تقدیر معاونت توسعه و فناوری رسانه در سال 1396
تقدیرنامه از شرکت بین المللی ایدرو
تقدیر یازدهمین جشنواره الغدیر
تقدیر دهمین جشنواره الغدیر
تقدیر نهمین جشنواره الغدیر
 
تماس با ما
 
آدرس: تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، کوچه حسینی، پلاک 6 (کد پستی 1457863991)
...........................................................
تلفن(خط4): 66591625 21 98+ 
...........................................................
فکس(خط4): 66591625 21 98+
...........................................................