+98 21 66591625

مروری بر فیبر نوری

مروری بر فیبر نوری

در ابتدای این مقاله اصلی ترین سوال مطرح شده پیرامون فیبرهای نوری یعنی چرایی استفاده از فیبر نوری مورد بسط قرار گرفته است. در ادامه ساختار فیبر نوری از نظر فیزیکی و همچنین انواع آن بر اساس قابلیت حمل تعداد خطوط نور مطرح گردیده است. اجزای تشکیل دهنده فیبر نوری تا حد مطلوبی با جزییات اشاره شده است و اهمیت وجود و همچنین عملکرد آنها ذکر شده است و همچنین بررسی فیبر های نوری تک حالته و چند حالته نیز مطرح گردیده است تا بهترین موارد استفاده آنها برای کاربران واضح گردد.


  فیبر نوری، پروتکل FCSI، سیگنال، کابل کشی، مخابرات، فیبر چندحالته، امواج نوری، فیبر تک حالته، لیزر، شعاع خمش، کابل های فیبری، FC SAN , متصل کننده
  25  ارديبهشت  1398 ,   مقالات

نظر دادن

 
تماس با ما
 
آدرس: تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، کوچه حسینی، پلاک 6 (کد پستی 1457863991)
...........................................................
تلفن(خط4): 66591625 21 98+ 
...........................................................
فکس(خط4): 66591625 21 98+
...........................................................